0162. விழுப்பேற்றின் அஃதொப்பது இல்லையார்

Rate this post

0162. விழுப்பேற்றின் அஃதொப்பது இல்லையார்

0162. Vizhuppetrin Akthoppathu Illaiyaar

 • குறள் #
  0162
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல் (Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  அழுக்காறாமை (Azhukkaaraamai)
  Not Envying
 • குறள்
  விழுப்பேற்றின் அஃதொப்பது இல்லையார் மாட்டும்
  அழுக்காற்றின் அன்மை பெறின்.
 • விளக்கம்
  எவரிடத்திலும் பொறாமை கொள்ளாதிருக்கும் குணத்தை ஒருவன் பெற்றிருந்தால், அவன் பெறுதற்குரிய செல்வங்களுள் அதனை ஒப்பது வேறு இல்லை.
 • Translation
  in English
  If man can learn to envy none on earth,
  ‘Tis richest gift, -beyond compare its worth.
 • Meaning
  Amongst all attainable excellences there is none equal to that of being free from envy towards others.

Leave a comment