0161. ஒழுக்காறாக் கொள்க ஒருவன்தன்

Rate this post

0161. ஒழுக்காறாக் கொள்க ஒருவன்தன்

0161. Ozhukkaaraak Kolga Oruvanthan

 • குறள் #
  0161
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல் (Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  அழுக்காறாமை (Azhukkaaraamai)
  Not Envying
 • குறள்
  ஒழுக்காறாக் கொள்க ஒருவன்தன் நெஞ்சத்து
  அழுக்காறு இலாத இயல்பு.
 • விளக்கம்
  ஒருவன் தன் மனதில் பொறாமை இல்லாதிருக்கும் நல் இயல்பினைத் தனக்குரிய ஒழுக்க நெறியாகக் கொள்ளுதல் வேண்டும்.
 • Translation
  in English
  As ‘strict decorum’s’ laws, that all men bind,
  Let each regard unenvying grace of mind.
 • Meaning
  Let a man esteem that disposition which is free from envy in the same manner as propriety of conduct.

Leave a comment