0137. ஒழுக்கத்தின் எய்துவர் மேன்மை

Rate this post

0137. ஒழுக்கத்தின் எய்துவர் மேன்மை

0137. Ozhukkaththin Eithuvar Menmai

 • குறள் #
  0137
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல் (Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  ஒழுக்கமுடைமை (Ozhukkamudaimai)
  The Possession of Decorum
 • குறள்
  ஒழுக்கத்தின் எய்துவர் மேன்மை இழுக்கத்தின்
  எய்துவர் எய்தாப் பழி.
 • விளக்கம்
  ஒழுக்கத்தினால் எல்லாரும் மேன்மையை அடைவர்; ஒழுக்கத்திலிருந்து தவறுபவர் அடையக் கூடாத பழியை அடைவர்.
 • Translation
  in English
  ‘Tis source of dignity when ‘true decorum’ is preserved;
  Who break ‘decorum’s’ rules endure e’en censures undeserved.
 • Meaning
  From propriety of conduct men obtain greatness; from impropriety comes insufferable disgrace.

Leave a comment