0124. நிலையின் திரியாது அடங்கியான்

Rate this post

0124. நிலையின் திரியாது அடங்கியான்

0124. Nilaiyin Thiriyaathu Adangiyaan

 • குறள் #
  0124
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல்(Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  அடக்கமுடைமை (Adakkamudaimai)
  The Possession of Self-Restraint
 • குறள்
  நிலையின் திரியாது அடங்கியான் தோற்றம்
  மலையினும் மாணப் பெரிது.
 • விளக்கம்
  இல்லற ஒழுக்கத்தில் மாறுபடாமல் நின்று அடங்கியிருப்பவனின் பெருமை, மலையை விட மிகப் பெரியதாகும்.
 • Translation
  in English
  In his station, all unswerving, if man self subdue,
  Greater he than mountain proudly rising to the view.
 • Meaning
  More lofty than a mountain will be the greatness of that man who without swerving from his domestic state, controls himself.

Leave a comment