0122. காக்க பொருளா அடக்கத்தை

Rate this post

0122. காக்க பொருளா அடக்கத்தை

0122. Kaakka Porulaa Adakkaththai

 • குறள் #
  0122
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல்(Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  அடக்கமுடைமை (Adakkamudaimai)
  The Possession of Self-Restraint
 • குறள்
  காக்க பொருளா அடக்கத்தை ஆக்கம்
  அதனினூஉங் கில்லை உயிர்க்கு.
 • விளக்கம்
  அடக்கம் என்ற குணத்தை உறுதிப் பொருளாகக் கொண்டு காப்பாற்ற வேண்டும். ஏனென்றால் அந்த அடக்கத்தை விடச் சிறந்த செல்வம் உயிர்க்கு இல்லை.
 • Translation
  in English
  Guard thou as wealth the power of self-control;
  Than this no greater gain to living soul!
 • Meaning
  Let self-control be guarded as a treasure; there is no greater source of good for man than that.

Leave a comment