0120. வாணிகம் செய்வார்க்கு வாணிகம்

Rate this post

0120. வாணிகம் செய்வார்க்கு வாணிகம்

0120. Vaanigam Seivaarkku Vaanigam

 • குறள் #
  0120
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல்(Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  நடுவு நிலைமை (Naduvu Nilaimai)
  Impartiality
 • குறள்
  வாணிகம் செய்வார்க்கு வாணிகம் பேணிப்
  பிறவும் தமபோல் செயின்.
 • விளக்கம்
  பிறர் பொருளையும் தம் பொருள் போலப் பாதுகாத்து வாணிகம் செய்பவர்க்கு வாணிகம் வளரும்.
 • Translation
  in English
  As thriving trader is the trader known,
  Who guards another’s interests as his own.
 • Meaning
  The true merchandize of merchants is to guard and do by the things of others as they do by their own.

Leave a comment