0114. தக்கார் தகவிலர் என்பது

Rate this post

0114. தக்கார் தகவிலர் என்பது

0114. Thakkaar Thagavilar Enbathu

 • குறள் #
  0114
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல்(Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  நடுவு நிலைமை (Naduvu Nilaimai)
  Impartiality
 • குறள்
  தக்கார் தகவிலர் என்பது அவரவர்
  எச்சத்தாற் காணப்ப படும்.
 • விளக்கம்
  ஒருவர் நடுவுநிலையுல்லவர் அல்லது இல்லாதவர் என்பதை, அவருக்குப்பின் நிற்கும் புகழாலும் பழியாலும் அறியலாம்.
 • Translation
  in English
  Who just or unjust lived shall soon appear:
  By each one’s offspring shall the truth be clear.
 • Meaning
  The worthy and unworthy may be known by the existence or otherwise of good offsprings.

Leave a comment