0113. நன்றே தரினும் நடுவிகந்தாம்

Rate this post

0113. நன்றே தரினும் நடுவிகந்தாம்

0113. Nandre Tharinum Naduvigandhaam

 • குறள் #
  0113
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல்(Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  நடுவு நிலைமை (Naduvu Nilaimai)
  Impartiality
 • குறள்
  நன்றே தரினும் நடுவிகந்தாம் ஆக்கத்தை
  அன்றே யொழிய விடல்.
 • விளக்கம்
  தீமையைத்தராது நன்மையே தருவதானாலும் நடு நிலை தவறுவதால் உண்டாகின்ற செல்வத்தை அப்பொழுதே கைவிட வேண்டும்.
 • Translation
  in English
  Though only good it seem to give, yet gain
  By wrong acquired, not e’en one day retain!
 • Meaning
  Forsake in the very moment (of acquisition) that gain which, though it should bring advantage, is without equity.

Leave a comment