0083. வருவிருந்து வைகலும் ஓம்புவான்

Rate this post

0083. வருவிருந்து வைகலும் ஓம்புவான்

0083. Varuvirundhu Vaigalum Ombuvaan

 • குறள் #
  0083
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல்(Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  விருந்தோம்பல் (Virundhombal)
  Cherishing Guests
 • குறள்
  வருவிருந்து வைகலும் ஓம்புவான் வாழ்க்கை
  பருவந்து பாழ்படுதல் இன்று.
 • விளக்கம்
  நாள்தொறும் தன்னிடம் வருகின்ற விருந்தினரைப் பேணி உபசரிப்பவனின் வாழ்க்கை, வறுமையால் வருந்திக் கெடுவது இல்லை.
 • Translation
  in English
  Each day he tends the coming guest with kindly care;
  Painless, unfailing plenty shall his household share.
 • Meaning
  The domestic life of the man that daily entertains the guests who come to him shall not be laid waste by poverty.

Leave a comment