0078. அன்பகத் தில்லா உயிர்வாழ்க்கை

Rate this post

0078. அன்பகத் தில்லா உயிர்வாழ்க்கை

0078. Anbagath Thillaa Uyirvaazhkkai

 • குறள் #
  0078
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல்(Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  அன்புடைமை (Anbudaimai)
  The Possession of Love
 • குறள்
  அன்பகத் தில்லா உயிர்வாழ்க்கை வன்பாற்கண்
  வற்றல் மரந்தளிர்த் தற்று.
 • விளக்கம்
  மனத்தில் அன்பில்லாத மக்கள் இல்லறத்தில் நன்கு வாழ்தல் என்பது வழிய பாலைநிலத்தில் உலர்ந்த மரம் தளிர்த்தல் போன்றதாகும்.
 • Translation
  in English
  The loveless soul, the very joys of life may know,
  When flowers, in barren soil, on sapless trees, shall blow.
 • Meaning
  The domestic state of that man whose mind is without love is like the flourishing of a withered tree upon the parched desert.

Leave a comment