0071. அன்பிற்கும் உண்டோ அடைக்குந்தாழ்

Rate this post

0071. அன்பிற்கும் உண்டோ அடைக்குந்தாழ்

0071. Anbirkkum Undoo Adaikkundhaazh

 • குறள் #
  0071
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல்(Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  அன்புடைமை (Anbudaimai)
  The Possession of Love
 • குறள்
  அன்பிற்கும் உண்டோ அடைக்குந்தாழ் ஆர்வலர்
  புன்கணீர் பூசல் தரும்.
 • விளக்கம்
  அன்புடையாரின் துன்பத்தைக் கண்டபோது ஒருவர் கண்களிலிருந்து சிந்துகின்ற கண்ணீரே உள்ளத்தின் அன்பை எல்லோரும் அறிய வெளிப்படுத்தும். ஆகையால், அன்பிற்கு அதைப் பிறர் அறியாமல் அடைத்து வைக்கும் தாழ்ப்பாள் இல்லை.
 • Translation
  in English
  And is there bar that can even love restrain?
  The tiny tear shall make the lover’s secret plain.
 • Meaning
  Is there any fastening that can shut in love? Tears of the affectionate will publish the love that is within.

Leave a comment