0068. தம்மின்தம் மக்கள் அறிவுடைமை

Rate this post

0068. தம்மின்தம் மக்கள் அறிவுடைமை

0068. Thammintham Makkal Arivudaimai

 • குறள் #
  0068
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல்(Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  மக்கட்பேறு (Makkatperu)
  The obtaining of Sons
 • குறள்
  தம்மின்தம் மக்கள் அறிவுடைமை மாநிலத்து
  மன்னுயிர்க் கெல்லாம் இனிது.
 • விளக்கம்
  தம் மக்கள், தம்மை விடக் கல்வி அறிவுடையவராக இருப்பது, தம்மை விட உலகிலுள்ளவர்களுக்கு மகிழ்ச்சியைக் கொடுக்கும்.
 • Translation
  in English
  Their children’s wisdom greater than their own confessed,
  Through the wide world is sweet to every human breast.
 • Meaning
  That their children should possess knowledge is more pleasing to all men of this great earth than to themselves.

Leave a comment