0064. அமிழ்தினும் ஆற்ற இனிதேதம்

Rate this post

0064. அமிழ்தினும் ஆற்ற இனிதேதம்

0064. Amizhthinum Aatra Inithetham

 • குறள் #
  0064
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல்(Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  மக்கட்பேறு (Makkatperu)
  The obtaining of Sons
 • குறள்
  அமிழ்தினும் ஆற்ற இனிதேதம் மக்கள்
  சிறுகை அளாவிய கூழ்.
 • விளக்கம்
  தம் குழந்தைகளின் கையால் அளையப்பட்ட சோறு, பெற்றோர்க்கு அமிழ்தத்தை விட மிக்க இனிமையுடையதாகும்.
 • Translation
  in English
  Than God’s ambrosia sweeter far the food before men laid,
  In which the little hands of children of their own have play’d.
 • Meaning
  The rice in which the little hand of their children has dabbled will be far sweeter (to the parent) than
  ambrosia.

Leave a comment