0063. தம்பொருள் என்பதம் மக்கள்

Rate this post

0063. தம்பொருள் என்பதம் மக்கள்

0063. Thamporul Enbatham Makkal

 • குறள் #
  0063
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல்(Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  மக்கட்பேறு (Makkatperu)
  The obtaining of Sons
 • குறள்
  தம்பொருள் என்பதம் மக்கள் அவர்பொருள்
  தம்தம் வினையான் வரும்.
 • விளக்கம்
  தம் பிள்ளைகளைப் பெறுதலாகிய அச்செல்வம், அவரவர் செய்யும் நல்வினைகளால் வரும்.
 • Translation
  in English
  ‘Man’s children are his fortune,’ say the wise;
  From each one’s deeds his varied fortunes rise.
 • Meaning
  Men will call their sons their wealth, because it flows to them through the deeds which they (sons) perform on their behalf.

Leave a comment