0058. பெற்றாற் பெறின்பெறுவர் பெண்டிர்

Rate this post

0058. பெற்றாற் பெறின்பெறுவர் பெண்டிர்

0058. Perraar Perinperuvar Pendir

 • குறள் #
  0058
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல்(Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  வாழ்க்கைத் துணைநலம் (Vaazhkkaith Thunainalam)
  The Goodness of the help to Domestic Life
 • குறள்
  பெற்றாற் பெறின்பெறுவர் பெண்டிர் பெருஞ்சிறப்புப்
  புத்தேளிர் வாழும் உலகு.
 • விளக்கம்
  மனைவியர் தம் கணவரை வணங்கி அவர் அன்பைப் பெறுவாரானால், அவர்கள் தேவருலகில் பெருஞ்சிறப்பைப் பெறுவார்கள்.
 • Translation
  in English
  If wife be wholly true to him who gained her as his bride,
  Great glory gains she in the world where gods bliss abide.
 • Meaning
  If women shew reverence to their husbands, they will obtain great excellence in the world where the gods flourish.

Leave a comment