0053. இல்லதென் இல்லவள் மாண்பானால்

Rate this post

0053. இல்லதென் இல்லவள் மாண்பானால்

0053. Illathen Illaval Maanbaanaal

 • குறள் #
  0053
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல்(Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  வாழ்க்கைத் துணைநலம் (Vaazhkkaith Thunainalam)
  The Goodness of the help to Domestic Life
 • குறள்
  இல்லதென் இல்லவள் மாண்பானால் உள்ளதென்
  இல்லவள் மாணாக் கடை.
 • விளக்கம்
  மனைவி நற்குண நற்செய்கைகள் உடையவளானால் கணவனிடத்தில் இல்லாதது இல்லை. அவள் அவ்வாறு இல்லாதவளானால் வாழ்க்கையில் ஒன்றும் இல்லை ஆகும்.
 • Translation
  in English
  There is no lack within the house, where wife in worth excels,
  There is no luck within the house, where wife dishonoured dwells.
 • Meaning
  If his wife be eminent (in virtue), what does (that man) not possess? If she be without excellence, what does (he) possess ?

Leave a comment