0029. குணமென்னும் குன்றேறி நின்றார்

Rate this post

0029. குணமென்னும் குன்றேறி நின்றார்

0029. Gunamennum Kundreri Nindraar

 • குறள் #
  0029
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  பாயிரம் இயல்(Paayiram Iyal) – Introduction
 • அதிகாரம்
  நீத்தார் பெருமை (Neeththaar Perumai)
  The Greatness of Ascetics
 • குறள்
  குணமென்னும் குன்றேறி நின்றார் வெகுளி
  கணமேயும் காத்தல் அரிது.
 • விளக்கம்
  நற்குணம் என்னும் மலையின் மேல் ஏறி நின்ற துறவியின் சினம் சிறு பொழுதே என்றாலும், எவர்க்கும் அதன் விளைவைத் தங்குதல் முடியாது.
 • Translation
  in English
  The wrath ’tis hard e’en for an instant to endure,
  Of those who virtue’s hill have scaled, and stand secure.
 • Meaning
  The anger of those who have ascended the mountain of goodness, though it continue but for a moment, cannot be resisted.

Leave a comment