0023. இருமை வகைதெரிந்து ஈண்டுஅறம்

Rate this post

0023. இருமை வகைதெரிந்து ஈண்டுஅறம்

0023. Irumai Vagaitherindhu Eenduaram

 • குறள் #
  0023
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  பாயிரம் இயல்(Paayiram Iyal) – Introduction
 • அதிகாரம்
  நீத்தார் பெருமை (Neeththaar Perumai)
  The Greatness of Ascetics
 • குறள்
  இருமை வகைதெரிந்து ஈண்டுஅறம் பூண்டார்
  பெருமை பிறங்கிற்று உலகு.
 • விளக்கம்
  பிறப்பு, வீடுகளின் தன்மைகளை ஆராய்ந்து அறிந்து, இப்பிறப்பில் துறவு மேற்கொண்டவரின் பெருமையே இவ்வுலகில் உயர்ந்தது.
 • Translation
  in English
  Their greatness earth transcends, who, way of both worlds weighed,
  In this world take their stand, in virtue’s robe arrayed.
 • Meaning
  The greatness of those who have discovered the properties of both states of being, and renounced the world, shines forth on earth (beyond all others).

Leave a comment