0021. ஒழுக்கத்து நீத்தார் பெருமை

0021. ஒழுக்கத்து நீத்தார் பெருமை

0021. Ozhukkaththu Neeththaar Perumai

 • குறள் #
  0021
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  பாயிரம் இயல்(Paayiram Iyal) – Introduction
 • அதிகாரம்
  நீத்தார் பெருமை (Neeththaar Perumai)
  The Greatness of Ascetics
 • குறள்
  ஒழுக்கத்து நீத்தார் பெருமை விழுப்பத்து
  வேண்டும் பனுவல் துணிவு.
 • விளக்கம்
  நல்லொழுக்க நெறியில் நின்று உலகப் பற்றுகளை ஒழித்தவர்களின் பெருமையையே, நூல்கள் சிறந்த பெருமையாக விரும்பிக் கூறும்.
 • Translation
  in English
  The settled rule of every code requires, as highest good,
  Their greatness who, renouncing all, true to their rule have stood.
 • Meaning
  The end and aim of all treatise is to extol beyond all other excellence, the greatness of those who,
  while abiding in the rule of conduct peculiar to their state, have abandoned all desire.

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.