0010. பிறவிப் பெருங்கடல் நீந்துவர்

3/5 - (2 votes)

0010. பிறவிப் பெருங்கடல் நீந்துவர்

0010. Piravip Perunkadal Neendhuvar

 • குறள் #
  0010
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  பாயிரம் இயல்(Paayiram Iyal) – Introduction
 • அதிகாரம்
  கடவுள் வாழ்த்து (Kadavul Vaazhththu)
  The Praise of God
 • குறள்
  பிறவிப் பெருங்கடல் நீந்துவர் நீந்தார்
  இறைவன் அடிசேரா தார்.
 • விளக்கம்
  கடவுளின் திருவடிகளை அடைந்தவர், பிறவியாகிய பெரிய கடலைக் கடப்பார்; அடையாதவர், அதனைக் கடக்கமாட்டார்.
 • Translation
  in English
  They swim the sea of births, the ‘Monarch’s’ foot who gain;
  None others reach the shore of being’s mighty main.
 • Meaning
  None can swim the great sea of births but those who are united to the feet of God.

Leave a comment