0008. அறவாழி அந்தணன் தாள்சேர்ந்தார்க்

Rate this post

0008. அறவாழி அந்தணன் தாள்சேர்ந்தார்க்

0008. Aravaazhi Andhanan Thaalserndhaark

 • குறள் #
  0008
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  பாயிரம் இயல்(Paayiram Iyal) – Introduction
 • அதிகாரம்
  கடவுள் வாழ்த்து (Kadavul Vaazhththu)
  The Praise of God
 • குறள்
  அறவாழி அந்தணன் தாள்சேர்ந்தார்க் கல்லால்
  பிறவாழி நீந்தல் அரிது.
 • விளக்கம்
  அறக்கடலாக விளங்கும் கடவுளின் திருவடிகளைத் தவறாது நினைப்பவர்க்கல்லாமல், மற்றவர்க்குப் பொருளும் இன்பமும் ஆகிய கடல்களைக் கடக்க இயலாது.
 • Translation
  in English
  Unless His feet ‘the Sea of Good, the Fair and Bountiful,’ men gain,
  ‘Tis hard the further bank of being’s changeful sea to attain.
 • Meaning
  None can swim the sea of vice, but those who are united to the feet of that gracious Being who is a sea of virtue.

Leave a comment