0006. பொறிவாயில் ஐந்தவித்தான் பொய்தீர்

Rate this post

0006. பொறிவாயில் ஐந்தவித்தான் பொய்தீர்

0006. Porivaayil Aindhaviththaan Poitheer

 • குறள் #
  0006
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  பாயிரம் இயல்(Paayiram Iyal) – Introduction
 • அதிகாரம்
  கடவுள் வாழ்த்து (Kadavul Vaazhththu)
  The Praise of God
 • குறள்
  பொறிவாயில் ஐந்தவித்தான் பொய்தீர் ஒழுக்க
  நெறிநின்றார் நீடுவாழ் வார்.
 • விளக்கம்
  ஐம்புல ஆசைகளையும் ஒழித்த கடவுளின் ஒழுக்க நெறியில் தவறாது நின்றவர், நீண்டகாலம் நலமுடன் வாழ்வார்.
 • Translation
  in English
  Long live they blest, who ‘ve stood in path from falsehood freed;
  His, ‘Who quenched lusts that from the sense-gates five proceed’.
 • Meaning
  Those shall long proposer who abide in the faultless way of Him who has destroyed the five desires of the senses.

Leave a comment