1312. ஊடி இருந்தேமாத் தும்மினார்

1/5 - (1 vote)

1312. ஊடி இருந்தேமாத் தும்மினார்

1312. Oodi Irunthemaath Thumminaar

 • குறள் #
  1312
 • பால்
  இன்பத்துப்பால் (Inbaththuppaal) – Love
 • இயல்
  கற்பியல் (Karpiyal) – The Post-Marital Love
 • அதிகாரம்
  புலவி நுணுக்கம் (Pulavi Nunukkam)
  Feigned Anger
 • குறள்
  ஊடி இருந்தேமாத் தும்மினார் யாம்தம்மை
  நீடுவாழ் கென்பாக் கறிந்து.
 • விளக்கம்
  யாம் ஊடியிருந்தபோது, நான் ஊடல் தீர்ந்து அவரை ‘நெடிது வாழ்க’ என்று வாழ்த்துவேன் என்று கருதி, அவர் தும்மினார்.
 • Translation
  in English
  One day we silent sulked; he sneezed: The reason well I knew;
  He thought that I, to speak well pleased, Would say, ‘Long life to you!’
 • Meaning
  When I continued to be sulky he sneezed and thought I would (then) wish him a long life.

Leave a comment