1302. உப்பமைந் தற்றால் புலவி

Rate this post

1302. உப்பமைந் தற்றால் புலவி

1302. Uppamaindh Thatraal Pulavi

 • குறள் #
  1302
 • பால்
  இன்பத்துப்பால் (Inbaththuppaal) – Love
 • இயல்
  கற்பியல் (Karpiyal) – The Post-Marital Love
 • அதிகாரம்
  புலவி (Pulavi)
  Pouting
 • குறள்
  உப்பமைந் தற்றால் புலவி அதுசிறிது
  மிக்கற்றால் நீள விடல்.
 • விளக்கம்
  பிணக்கம், உணவுக்குச் சுவைதரும் உப்புப் போன்றது; அதனை அளவுக்குமேல் அதிகரித்தல், உணவில் உப்புச் சிறிது மிகுந்தது போலாகும்.
 • Translation
  in English
  A cool reserve is like the salt that seasons well the mess,
  Too long maintained, ’tis like the salt’s excess.
 • Meaning
  A little dislike is like salt in proportion; to prolong it a little is like salt a little too much.

Leave a comment