1291. அவர்நெஞ்சு அவர்க்காதல் கண்டும்

Rate this post

1291. அவர்நெஞ்சு அவர்க்காதல் கண்டும்

1291. Avarnenju Avarkkaathal Kandum

 • குறள் #
  1291
 • பால்
  இன்பத்துப்பால் (Inbaththuppaal) – Love
 • இயல்
  கற்பியல் (Karpiyal) – The Post-Marital Love
 • அதிகாரம்
  நெஞ்சோடு புலத்தல் (Nenjodu Pulaththal)
  Exploration with Oneself
 • குறள்
  அவர்நெஞ்சு அவர்க்காதல் கண்டும் எவன்நெஞ்சே
  நீஎமக்கு ஆகா தது.
 • விளக்கம்
  மனமே! அவருடைய மனம் நம்மை நினையாதிருப்பதை அறிந்தும், நீ எமக்காக நில்லாமல் அவரையே நினைத்ததற்குக் காரணம் என்ன?
 • Translation
  in English
  You see his heart is his alone
  O heart, why not be all my own?
 • Meaning
  O my soul! although you have seen how his soul stands by him, how is it you do not stand by me?

Leave a comment