1288. இளித்தக்க இன்னா செயினும்

Rate this post

1288. இளித்தக்க இன்னா செயினும்

1288. Iliththakka Inna Seyinum

 • குறள் #
  1288
 • பால்
  இன்பத்துப்பால் (Inbaththuppaal) – Love
 • இயல்
  கற்பியல் (Karpiyal) – The Post-Marital Love
 • அதிகாரம்
  புணர்ச்சி விதும்பல் (Punarchchi Vithumbal)
  Desire for Reunion
 • குறள்
  இளித்தக்க இன்னா செயினும் களித்தார்க்குக்
  கள்ளற்றே கள்வநின் மார்பு.
 • விளக்கம்
  கள்வனே! உனது மார்பானது, உண்டுகளித்தவர்க்கு இழிவு வரத்தக்க துன்பத்தைக் கொடுத்தாலும் அவரால் விரும்பப்படும் கள்ளைப் போன்றதாகும்.
 • Translation
  in English
  Though shameful ill it works, dear is the palm-tree wine
  To drunkards; traitor, so to me that breast of thine!
 • Meaning
  O you rogue! your breast is to me what liquor is to those who rejoice in it, though it only gives them an unpleasant disgrace.

Leave a comment