1273. மணியில் திகழ்தரு நூல்போல்

Rate this post

1273. மணியில் திகழ்தரு நூல்போல்

1273. Maniyil Thgazhtharu Noolpol

 • குறள் #
  1273
 • பால்
  இன்பத்துப்பால் (Inbaththuppaal) – Love
 • இயல்
  கற்பியல் (Karpiyal) – The Post-Marital Love
 • அதிகாரம்
  குறிப்பறிவுறுத்தல் (Kuripparivuruththal)
  The Reading of the Signs
 • குறள்
  மணியில் திகழ்தரு நூல்போல் மடந்தை
  அணியில் திகழ்வதொன்று உண்டு.
 • விளக்கம்
  மணியில் கோக்கப்பட்ட நூல் வெளியே தெரிவது போல, இவளது அழகில் தோன்றும் குறிப்பொன்று உண்டு.
 • Translation
  in English
  As through the crystal beads is seen the thread on which they ‘re strung
  So in her beauty gleams some thought cannot find a tongue.
 • Meaning
  There is something that is implied in the beauty of this woman, like the thread that is visible in a garland of gems.

Leave a comment