1258. பன்மாயக் கள்வன் பணிமொழி

Rate this post

1258. பன்மாயக் கள்வன் பணிமொழி

1258. Panmaayak Kalvan Panimozhi

 • குறள் #
  1258
 • பால்
  இன்பத்துப்பால் (Inbaththuppaal) – Love
 • இயல்
  கற்பியல் (Karpiyal) – The Post-Marital Love
 • அதிகாரம்
  நிறையழிதல் (Niraiyazhithal)
  Reserve Overcome
 • குறள்
  பன்மாயக் கள்வன் பணிமொழி அன்றோநம்
  பெண்மை உடைக்கும் படை.
 • விளக்கம்
  நமது மன அடக்கத்தை உடைக்கின்ற ஆயுதம், பல பொய் பேசவல்ல காதலனான கள்வனுடைய தாழ்ந்த சொற்களல்லவா?
 • Translation
  in English
  The words of that deceiver, versed in every wily art,
  Are instruments that break through every guard of woman’s heart!
 • Meaning
  Are not the enticing words of my trick-abounding roguish lover the weapon that breaks away my feminine firmness?

Leave a comment