1252. காமம் எனவொன்றோ கண்ணின்றென்

Rate this post

1252. காமம் எனவொன்றோ கண்ணின்றென்

1252. Kaamam Enavendro Kanninren

 • குறள் #
  1252
 • பால்
  இன்பத்துப்பால் (Inbaththuppaal) – Love
 • இயல்
  கற்பியல் (Karpiyal) – The Post-Marital Love
 • அதிகாரம்
  நிறையழிதல் (Niraiyazhithal)
  Reserve Overcome
 • குறள்
  காமம் எனவொன்றோ கண்ணின்றென் நெஞ்சத்தை
  யாமத்தும் ஆளும் தொழில்.
 • விளக்கம்
  காதல் என்று சொல்லப்பட்ட ஒன்று, இரக்கமில்லாதது; நடு இரவிலும் என் மனத்தைத் துன்பப்படுத்தலாகிய தொழிலை மேற்கொள்ளச் செய்கின்றது.
 • Translation
  in English
  What men call love is the one thing of merciless power;
  It gives my soul no rest, e’en in the midnight hour.
 • Meaning
  Even at midnight is my mind worried by lust, and this one thing, alas! is without mercy.

Leave a comment