1238. முயங்கிய கைகளை ஊக்கப்

Rate this post

1238. முயங்கிய கைகளை ஊக்கப்

1238. Muyangiya Kaikalai Ookkap

 • குறள் #
  1238
 • பால்
  இன்பத்துப்பால் (Inbaththuppaal) – Love
 • இயல்
  கற்பியல் (Karpiyal) – The Post-Marital Love
 • அதிகாரம்
  உறுப்புநலன் அழிதல் (Uruppunalan Azhithal)
  Wasting Away
 • குறள்
  முயங்கிய கைகளை ஊக்கப் பசந்தது
  பைந்தொடிப் பேதை நுதல்.
 • விளக்கம்
  தழுவிய கைகளைத் தளர்த்தியவுடன், பசுமையான பொன்வளை அணிந்த பெண்ணின் நெற்றி நிறம் வெளுத்தது; இப்பிரிவுக்கு அவள் என்ன ஆனாலோ? (இது தலைவன் கூற்று).
 • Translation
  in English
  One day the fervent pressure of embracing arms I checked,
  Grew wan the forehead of the maid with golden armlet decked.
 • Meaning
  When I once loosened the arms that were in embrace, the forehead of the gold-braceleted women turned sallow.

Leave a comment