1237. பாடுபெறுதியோ நெஞ்சே கொடியார்க்கென்

Rate this post

1237. பாடுபெறுதியோ நெஞ்சே கொடியார்க்கென்

1237. Paaduperuthiyo Nenche Kodiyaarkken

 • குறள் #
  1237
 • பால்
  இன்பத்துப்பால் (Inbaththuppaal) – Love
 • இயல்
  கற்பியல் (Karpiyal) – The Post-Marital Love
 • அதிகாரம்
  உறுப்புநலன் அழிதல் (Uruppunalan Azhithal)
  Wasting Away
 • குறள்
  பாடுபெறுதியோ நெஞ்சே கொடியார்க்கென் வாடுதோட்
  பூசல் உரைத்து.
 • விளக்கம்
  மனமே! கொடியவர்க்கு என் வாடுகின்ற தோள்களினால் உண்டாகின்ற ஆரவாரத்தைச் சொல்லிப் பெருமை கொள்ள மாட்டாயோ?
 • Translation
  in English
  My heart! say ought of glory wilt thou gain,
  If to that cruel one thou of thy wasted arms complain?
 • Meaning
  Can you O my soul! gain glory by relating to the (so-called) cruel one the clamour of my fading shoulders?

Leave a comment