1235. கொடியார் கொடுமை உரைக்கும்

Rate this post

1235. கொடியார் கொடுமை உரைக்கும்

1235. Kodiyaar Kodumai Uraikkum

 • குறள் #
  1235
 • பால்
  இன்பத்துப்பால் (Inbaththuppaal) – Love
 • இயல்
  கற்பியல் (Karpiyal) – The Post-Marital Love
 • அதிகாரம்
  உறுப்புநலன் அழிதல் (Uruppunalan Azhithal)
  Wasting Away
 • குறள்
  கொடியார் கொடுமை உரைக்கும் தொடியொடு
  தொல்கவின் வாடிய தோள்.
 • விளக்கம்
  வளையல்கள் கழன்று பழைய இயற்கையழகிழந்த இத்தோல்கள், கொடிய காதலரின் கொடுமையை எடுத்துரைக்கின்றன.
 • Translation
  in English
  These wasted arms, the bracelet with their wonted beauty gone,
  The cruelty declare of that most cruel one.
 • Meaning
  The (loosened) bracelets, and the shoulders from which the old beauty has faded, relate the cruelty of the pitiless one.

Leave a comment