1228. அழல்போலும் மாலைக்குத் தூதாகி

Rate this post

1228. அழல்போலும் மாலைக்குத் தூதாகி

1228. Azhalpolum Maalaikkuth Thoothaagi

 • குறள் #
  1228
 • பால்
  இன்பத்துப்பால் (Inbaththuppaal) – Love
 • இயல்
  கற்பியல் (Karpiyal) – The Post-Marital Love
 • அதிகாரம்
  பொழுதுகண்டு இரங்கல் (Pozhuthukandu Irangal)
  Lamentations at Eventide
 • குறள்
  அழல்போலும் மாலைக்குத் தூதாகி ஆயன்
  குழல்போலும் கொல்லும் படை.
 • விளக்கம்
  இடையனுடைய புல்லாங்குழலின் ஓசை, நெருப்புப் போல் என்னைச் சுடுவதாகிய மாலைப்பொழுதுக்குத் தூதாக வந்து, என்னைக் கொல்லும் படையுமாயிற்று.
 • Translation
  in English
  The shepherd’s pipe is like a murderous weapon, to my ear,
  For it proclaims the hour of ev’ning’s fiery anguish near.
 • Meaning
  The shepherd’s flute now sounds as a fiery forerunner of night, and is become a weapon that slays (me).

Leave a comment