1227. காலை அரும்பிப் பகலெல்லாம்

Rate this post

1227. காலை அரும்பிப் பகலெல்லாம்

1227. Kaalai Arumbip Pagalellaam

 • குறள் #
  1227
 • பால்
  இன்பத்துப்பால் (Inbaththuppaal) – Love
 • இயல்
  கற்பியல் (Karpiyal) – The Post-Marital Love
 • அதிகாரம்
  பொழுதுகண்டு இரங்கல் (Pozhuthukandu Irangal)
  Lamentations at Eventide
 • குறள்
  காலை அரும்பிப் பகலெல்லாம் போதாகி
  மாலை மலரும்இந் நோய்.
 • விளக்கம்
  இக்காதல் நோயானது காலையில் அரும்பாகி, பகற்பொழுதெல்லாம் பேரரும்பு போல் வளர்ந்து, மாலைப்பொழுதில் மலராகின்றது.
 • Translation
  in English
  My grief at morn a bud, all day an opening flower,
  Full-blown expands in evening hour.
 • Meaning
  This malady buds forth in the morning, expands all day long and blossoms in the evening.

Leave a comment