1212. கயலுண்கண் யானிரப்பத் துஞ்சிற்

Rate this post

1212. கயலுண்கண் யானிரப்பத் துஞ்சிற்

1212. Kayalunkan Yaanirappath Thunchir

 • குறள் #
  1212
 • பால்
  இன்பத்துப்பால் (Inbaththuppaal) – Love
 • இயல்
  கற்பியல் (Karpiyal) – The Post-Marital Love
 • அதிகாரம்
  கனவுநிலை உரைத்தல் (Kanavunilai Uraiththal)
  The Visions of the Night
 • குறள்
  கயலுண்கண் யானிரப்பத் துஞ்சிற் கலந்தார்க்கு
  உயலுண்மை சாற்றுவேன் மன்.
 • விளக்கம்
  கயல் மீன் போன்ற, மையுண்ட என் கண்கள் நான் வேண்டிக் கொள்கின்றபடி தூங்குமாயின், நான் பொறுத்திருக்கின்ற தன்மையைக் காதலருக்குக் கனவில் சொல்லுவேன்.
 • Translation
  in English
  If my dark, carp-like eye will close in sleep, as I implore,
  The tale of my long-suffering life I’ll tell my loved one o’er.
 • Meaning
  If my fish-like painted eyes should, at my begging, close in sleep, I could fully relate my sufferings to my lord.

Leave a comment