1211. காதலர் தூதொடு வந்த

Rate this post

1211. காதலர் தூதொடு வந்த

1211. Kaathalar Thoothodu Vandha

 • குறள் #
  1211
 • பால்
  இன்பத்துப்பால் (Inbaththuppaal) – Love
 • இயல்
  கற்பியல் (Karpiyal) – The Post-Marital Love
 • அதிகாரம்
  கனவுநிலை உரைத்தல் (Kanavunilai Uraiththal)
  The Visions of the Night
 • குறள்
  காதலர் தூதொடு வந்த கனவினுக்கு
  யாதுசெய் வேன்கொல் விருந்து.
 • விளக்கம்
  என் பிரிவுத் துன்பத்தை நீங்குவதற்காகக் காதலர் அனுப்பிய தூதோடு வந்த இக்கனவினுக்கு நான் என்ன விருந்தினைச் செய்வேன்?
 • Translation
  in English
  It came and brought to me, that nightly vision rare,
  A message from my love,- what feast shall I prepare?
 • Meaning
  Where with shall I feast the dream which has brought me my dear one’s messenger ?

Leave a comment