1186. விளக்கற்றம் பார்க்கும் இருளேபோல்

Rate this post

1186. விளக்கற்றம் பார்க்கும் இருளேபோல்

1186. Vilakkatram Paarkkum Irulepol

 • குறள் #
  1186
 • பால்
  இன்பத்துப்பால் (Inbaththuppaal) – Love
 • இயல்
  கற்பியல் (Karpiyal) – The Post-Marital Love
 • அதிகாரம்
  பசப்புறு பருவரல் (Pasappuru Paruvaral)
  The Pallid Hue
 • குறள்
  விளக்கற்றம் பார்க்கும் இருளேபோல் கொண்கன்
  முயக்கற்றம் பார்க்கும் பசப்பு.
 • விளக்கம்
  விளக்கின் ஒளிகுறையும் சமயத்தைப் பார்த்து இருள் வருவது போல் காதலரின் சேர்க்கை முடியும் சமயம் பார்த்துப் பசலை நிறம் நெருங்கிவரும்.
 • Translation
  in English
  As darkness waits till lamp expires, to fill the place,
  This pallor waits till I enjoy no more my lord’s embrace.
 • Meaning
  Just as darkness waits for the failing light; so does sallowness wait for the laxity of my husband’s intercourse.

Leave a comment