1171. கண்தாம் கலுழ்வ தெவன்கொலோ

Rate this post

1171. கண்தாம் கலுழ்வ தெவன்கொலோ

1171. Kanthaam Kaluzhva Thevankolo

 • குறள் #
  1171
 • பால்
  இன்பத்துப்பால் (Inbaththuppaal) – Love
 • இயல்
  கற்பியல் (Karpiyal) – The Post-Marital Love
 • அதிகாரம்
  கண்விதுப்பழிதல் (Kanvithuppazhithal)
  Eyes Consumed with Grief
 • குறள்
  கண்தாம் கலுழ்வ தெவன்கொலோ தண்டாநோய்
  தாம்காட்ட யாம்கண் டது.
 • விளக்கம்
  கண்கள் எனக்குக் காதலரைக் காட்டியதாலன்றோ இத்தீராத நோயை அனுபவிக்கின்றேன்; இவ்வாறு எனக்கு நோயை உண்டாக்கிய கண்கள் இப்பொழுது அழுவது ஏனோ?
 • Translation
  in English
  They showed me him, and then my endless pain
  I saw: why then should weeping eyes complain?
 • Meaning
  As this incurable malady has been caused by my eyes which showed (him) to me, why should they now weep for (him).

Leave a comment