1168. மன்னுயிர் எல்லாம் துயிற்றி

Rate this post

1168. மன்னுயிர் எல்லாம் துயிற்றி

1168. Mannuyir Ellaam Thuyitri

 • குறள் #
  1168
 • பால்
  இன்பத்துப்பால் (Inbaththuppaal) – Love
 • இயல்
  கற்பியல் (Karpiyal) – The Post-Marital Love
 • அதிகாரம்
  படர்மெலிந் திரங்கல் (Padarmelindh Thirangal)
  Complainings
 • குறள்
  மன்னுயிர் எல்லாம் துயிற்றி அளித்திரா
  என்னல்லது இல்லை துணை.
 • விளக்கம்
  இவ்வுலகிலுள்ள உயிர்களுக்கெல்லாம் அருள் செய்து உறக்கத்தைக் கொடுக்கின்ற இரவுக்கு என்னைத் தவிர வேறு துணையில்லை.
 • Translation
  in English
  All living souls in slumber soft she steeps;
  But me alone kind night for her companing keeps!
 • Meaning
  The night which graciously lulls to sleep all living creatures, has me alone for her companion.

Leave a comment