1151. செல்லாமை உண்டேல் எனக்குரை

Rate this post

1151. செல்லாமை உண்டேல் எனக்குரை

1151. Sellaamai Undael Enakkurai

 • குறள் #
  1151
 • பால்
  இன்பத்துப்பால் (Inbaththuppaal) – Love
 • இயல்
  கற்பியல் (Karpiyal) – The Post-Marital Love
 • அதிகாரம்
  பிரிவாற்றாமை (Pirivaatraamai)
  Separation Unendurable
 • குறள்
  செல்லாமை உண்டேல் எனக்குரை மற்றுநின்
  வல்வரவு வாழ்வார்க் குரை.
 • விளக்கம்
  நீ என்னைப் பிரிந்து செல்லாதிருப்பாயானால் எனக்குச் சொல்; பிரிந்து சென்று விரைவில் வருவாய் என்று சொல்ல விரும்பினால், அதுவரை உயிர் வைத்துக் கொண்டிருப்பவர்க்குச் சொல்.
 • Translation
  in English
  If you will say, ‘I leave thee not,’ then tell me so;
  Of quick return tell those that can survive this woe.
 • Meaning
  If it is not departure, tell me; but if it is your speedy return, tell it to those who would be alive then.

Leave a comment