1149. அலர்நாண ஒல்வதோ அஞ்சலோம்பு

Rate this post

1149. அலர்நாண ஒல்வதோ அஞ்சலோம்பு

1149. Alarnaana Olvatho Anchalombu

 • குறள் #
  1149
 • பால்
  இன்பத்துப்பால் (Inbaththuppaal) – Love
 • இயல்
  களவியல் (Kalaviyal) – The Pre-Marital Love
 • அதிகாரம்
  அலர் அறிவுறுத்தல் (Alar Arivuruththal)
  The Announcement of the Rumour
 • குறள்
  அலர்நாண ஒல்வதோ அஞ்சலோம்பு என்றார்
  பலர்நாண நீத்தக் கடை.
 • விளக்கம்
  ‘அஞ்சாதே’ என்று சொன்ன காதலரே, பலர்முன் நாணும்படி பிரிந்து சென்றபின், நான் பிறர் தூற்றுவதற்கு நாணுவேனோ?
 • Translation
  in English
  When he who said ‘Fear not!’ hath left me blamed,
  While many shrink, can I from rumour hide ashamed?
 • Meaning
  When the departure of him who said “fear not” has put me to shame before others, why need I be ashamed of scandal.

Leave a comment