1146. கண்டது மன்னும் ஒருநாள்

1146. கண்டது மன்னும் ஒருநாள்

1146. Kandathu Mannum Orunaal

  • குறள் #
    1146
  • பால்
    இன்பத்துப்பால் (Inbaththuppaal) – Love
  • இயல்
    களவியல் (Kalaviyal) – The Pre-Marital Love
  • அதிகாரம்
    அலர் அறிவுறுத்தல் (Alar Arivuruththal)
    The Announcement of the Rumour
  • குறள்
    கண்டது மன்னும் ஒருநாள் அலர்மன்னும்
    திங்களைப் பாம்புகொண் டற்று.
  • விளக்கம்
    நான் காதலரைக் கண்டது ஒருநாளே; அதனால் எழுந்த தூற்றுதல் சந்திரனைப் பாம்பு பற்றியது போல் உலகெங்கும் பரவிற்று.
  • Translation
    in English
    I saw him but one single day: rumour spreads soon
    As darkness, when the dragon seizes on the moon.
  • Meaning
    It was but a single day that I looked on (my lover); but the rumour thereof has spread like the seizure of the moon by the serpent.

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.