1143. உறாஅதோ ஊரறிந்த கெளவை

Rate this post

1143. உறாஅதோ ஊரறிந்த கெளவை

1143. Uraaatho Oorarindha Kauvai

 • குறள் #
  1143
 • பால்
  இன்பத்துப்பால் (Inbaththuppaal) – Love
 • இயல்
  களவியல் (Kalaviyal) – The Pre-Marital Love
 • அதிகாரம்
  அலர் அறிவுறுத்தல் (Alar Arivuruththal)
  The Announcement of the Rumour
 • குறள்
  உறாஅதோ ஊரறிந்த கெளவை அதனைப்
  பெறாஅது பெற்றன்ன நீர்த்து.
 • விளக்கம்
  இவ்வூரவர் அறிதலால் உண்டான தூற்றுதல் எனக்குப் பொருந்தாதோ? அவள் சேர்க்கையைப் பெறாதபோதே பெற்றது போன்ற இன்பத்தைத் தரும் தன்மையுடையது.
 • Translation
  in English
  The rumour spread within the town, is it not gain to me?
  It is as though that were obtained that may not be.
 • Meaning
  Will I not get a rumour that is known to the (whole) town ? For what I have not got is as if I had got it (already).

Leave a comment