1141. அலரெழ ஆருயிர் நிற்கும்

Rate this post

1141. அலரெழ ஆருயிர் நிற்கும்

1141. Alarezha Aaruyir Nirkum

 • குறள் #
  1141
 • பால்
  இன்பத்துப்பால் (Inbaththuppaal) – Love
 • இயல்
  களவியல் (Kalaviyal) – The Pre-Marital Love
 • அதிகாரம்
  அலர் அறிவுறுத்தல் (Alar Arivuruththal)
  The Announcement of the Rumour
 • குறள்
  அலரெழ ஆருயிர் நிற்கும் அதனைப்
  பலரறியார் பாக்கியத் தால்.
 • விளக்கம்
  பிறர் எங்கள் தொடர்பை அறிந்து தூற்றுதலால் எனது உயிர் நிலைபெறுகிறது; அது என் பாக்கியம் என்பதை பலரும் அறியார்.
 • Translation
  in English
  By this same rumour’s rise, my precious life stands fast;
  Good fortune grant the many know this not!
 • Meaning
  My precious life is saved by the raise of rumour, and this, to my good luck no others are aware of.

Leave a comment