1139. அறிகிலார் எல்லாரும் என்றேஎன்

Rate this post

1139. அறிகிலார் எல்லாரும் என்றேஎன்

1139. Arikilaar Ellaarum Endreen

 • குறள் #
  1139
 • பால்
  இன்பத்துப்பால் (Inbaththuppaal) – Love
 • இயல்
  களவியல் (Kalaviyal) – The Pre-Marital Love
 • அதிகாரம்
  நாணுத் துறவுரைத்தல் (Naanuth Thuravuraiththal)
  The Abandonment of Reserve
 • குறள்
  அறிகிலார் எல்லாரும் என்றேஎன் காமம்
  மறுகின் மறுகும் மருண்டு.
 • விளக்கம்
  எனது காமம், ‘எல்லோரும் என்னை அறியாதிருக்கின்றார்கள்; நானே வெளிப்பட்டு அறிவிப்பேன்’ என்று வீதியிலே மயங்கிச் சுழலுகின்றது.
 • Translation
  in English
  ‘There’s no one knows my heart,’ so says my love,
  And thus, in public ways, perturbed will rove.
 • Meaning
  My lust, feeling that it is not known by all, reels confused in the streets (of this town).

Leave a comment