1128. நெஞ்சத்தார் காத லவராக

Rate this post

1128. நெஞ்சத்தார் காத லவராக

1128. Nenjaththaar Kaatha Lavaraaga

 • குறள் #
  1128
 • பால்
  இன்பத்துப்பால் (Inbaththuppaal) – Love
 • இயல்
  களவியல் (Kalaviyal) – The Pre-Marital Love
 • அதிகாரம்
  காதற் சிறப்புரைத்தல் (Kaathar Sirappuraiththal)
  Declaration of Love’s Special Excellence
 • குறள்
  நெஞ்சத்தார் காத லவராக வெய்துண்டல்
  அஞ்சுதும் வேபாக் கறிந்து.
 • விளக்கம்
  என் காதலர் நெஞ்சுள்ளே இருக்கின்றாராதலால், சூடான உணவை உண்பதற்கு அஞ்சுவேன்; அந்தச் சூடு அவரைச் சுடும் என்று அறிந்து உண்பதில்லை.
 • Translation
  in English
  Within my heart my lover dwells; from food I turn
  That smacks of heat, lest he should feel it burn.
 • Meaning
  As my lover is in my heart, I am afraid of eating (anything) hot, for I know it would pain him.

Leave a comment