1108. வீழும் இருவர்க்கு இனிதே

Rate this post

1108. வீழும் இருவர்க்கு இனிதே

1108. Veezhum Iruvarkku Inithe

 • குறள் #
  1108
 • பால்
  இன்பத்துப்பால் (Inbaththuppaal) – Love
 • இயல்
  களவியல் (Kalaviyal) – The Pre-Marital Love
 • அதிகாரம்
  புணர்ச்சி மகிழ்தல் (Punarchchi Magizhthal)
  Rejoicing in the Embrace
 • குறள்
  வீழும் இருவர்க்கு இனிதே வளியிடை
  போழப் படாஅ முயக்கு.
 • விளக்கம்
  காற்றும் இடையே சென்று பிரிக்க முடியாதபடி இறுக்கமாகத் தழுவுதல், ஒருவரை ஒருவர் விரும்புகின்ற இருவருக்கும் இனிதாகும்.
 • Translation
  in English
  Sweet is the strict embrace of those whom fond affection binds,
  Where no dissevering breath of discord entrance finds.
 • Meaning
  To ardent lovers sweet is the embrace that cannot be penetrated even by a breath of breeze.

Leave a comment