1101. கண்டுகேட்டு உண்டுயிர்த்து உற்றறியும்

Rate this post

1101. கண்டுகேட்டு உண்டுயிர்த்து உற்றறியும்

1101. Kandukettu Unduyirththu Utrariyum

 • குறள் #
  1101
 • பால்
  இன்பத்துப்பால் (Inbaththuppaal) – Love
 • இயல்
  களவியல் (Kalaviyal) – The Pre-Marital Love
 • அதிகாரம்
  புணர்ச்சி மகிழ்தல் (Punarchchi Magizhthal)
  Rejoicing in the Embrace
 • குறள்
  கண்டுகேட்டு உண்டுயிர்த்து உற்றறியும் ஐம்புலனும்
  ஒண்தொடி கண்ணே உள.
 • விளக்கம்
  கண்டும், கேட்டும், உண்டும், மோந்தும், தீண்டியும் அனுபவிக்கப்படும் ஐம்புல இன்பங்களும் விளங்குகின்ற வளையணிந்த இவளிடத்தே விளங்குகின்றன.
 • Translation
  in English
  All joys that senses five- sight, hearing, taste, smell, touch- can give,
  In this resplendent armlets-bearing damsel live!
 • Meaning
  The (simultaneous) enjoyment of the five senses of sight, hearing, taste, smell and touch can only be found with bright braceleted (women).

Leave a comment