1096. உறாஅ தவர்போல் சொலினும்

Rate this post

1096. உறாஅ தவர்போல் சொலினும்

1096. Uraaa Thavarpol Solinum

 • குறள் #
  1096
 • பால்
  இன்பத்துப்பால் (Inbaththuppaal) – Love
 • இயல்
  களவியல் (Kalaviyal) – The Pre-Marital Love
 • அதிகாரம்
  குறிப்பறிதல் (Kuripparithal)
  Recognition of the Signs (of Mutual Love)
 • குறள்
  உறாஅ தவர்போல் சொலினும் செறாஅர்சொல்
  ஒல்லை உணரப் படும்.
 • விளக்கம்
  அயலார்போல இவள் தோழி என்னிடம் கடுஞ்சொல் சொன்னாலும், அவள் சொல், கோபமில்லாதவரின் சொல் என்று விரைவில் அறியப்படும்.
 • Translation
  in English
  Though with their lips affection they disown,
  Yet, when they hate us not, ’tis quickly known.
 • Meaning
  Though they may speak harshly as if they were strangers, the words of the friendly are soon understood.

Leave a comment