1093. நோக்கினாள் நோக்கி இறைஞ்சினாள்

Rate this post

1093. நோக்கினாள் நோக்கி இறைஞ்சினாள்

1093. Nokkinaal Nokki Irainchinaal

 • குறள் #
  1093
 • பால்
  இன்பத்துப்பால் (Inbaththuppaal) – Love
 • இயல்
  களவியல் (Kalaviyal) – The Pre-Marital Love
 • அதிகாரம்
  குறிப்பறிதல் (Kuripparithal)
  Recognition of the Signs (of Mutual Love)
 • குறள்
  நோக்கினாள் நோக்கி இறைஞ்சினாள் அஃதவள்
  யாப்பினுள் அட்டிய நீர்.
 • விளக்கம்
  இவள் என்னை அன்புடன் பார்த்துத் தலைகுனிந்தால்; அச்செயல், எங்கள் அன்பாகிய பயிரை வளர்ப்பதற்கு இவள் பாய்ச்சிய நீராகும்.
 • Translation
  in English
  She looked, and looking drooped her head:
  On springing shoot of love ‘its water shed!
 • Meaning
  She has looked (at men) and stooped (her head); and that (sign) waters as it were (the corn of) our love.

Leave a comment